Obraz
Zagłosuj w plebiscycie
  • Obraz
  • Obraz
  • ObrazUroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku odbędzie się 3 lutego 2017 r., tradycyjnie podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.


Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku.

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniach 11 – 22 stycznia 2017 r. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Pani Irena Szewińska.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku odbędzie się 3 lutego 2017 r., tradycyjnie podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.

Kapituła Plebiscytu

Na mocy Zarządzenia nr 1566/2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. powołano Kapitułę Plebiscytu, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku.Obraz

Irena Szewińska
Przewodnicząca Kapituły

Obraz

Dorota Idzi

Obraz

Teresa Sukniewicz-Kleiber

Obraz

Jerzy Engel

Obraz

Andrzej Supron

Obraz

Ryszard Szurkowski

Sekretarza Kapituły Plebiscytu powołuje Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy spośród pracowników Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Kapituła Plebiscytu wyłania zwycięzców zgodnie z Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVII/562/2011, w następujących kategoriach:

1. Najlepszy Sportowiec Roku,
2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku,
3. Trener Roku,
4. Sportowa Osobowość Roku,

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy.

Kapituła Plebiscytu rozpoczyna swoje obrady po zakończeniu naboru kandydatów do poszczególnych kategorii plebiscytowych tj. po 18 listopada 2016 r.
Zagłosuj w Plebiscycie

© 2017 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone