Obraz
  • Obraz
  • ObrazXIX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców WarszawyZgłaszanie kandydatur do Plebiscytu zostało zakończone
Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku.

Zwycięzcy w 3 kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku, Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku, odbędzie się na początku 2019 roku, podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy w Hali Widowiskowo-Sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.

Kapituła Plebiscytu wyłania zwycięzców zgodnie z Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXI/1640/2018 w następujących kategoriach:

1. Najlepszy Sportowiec Roku
2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
3. Trener Roku
4. Sportowa Osobowość Roku


W powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy wyłonieni zostaną zwycięzcy w kategoriach:
1. Najpopularniejszy Sportowiec Roku
2. Sportowa Impreza Roku
3. Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku.


Podstawy prawne organizacji Plebiscytu
1. UCHWAŁA nr LXI/1640/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej (tekst jednolity) – załącznik nr 2 stanowi Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.
2. ZARZĄDZENIE nr 1633/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku.


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
Zarządzenie nr 1633/2018 z dnia 17 października 2018 r. określa wzory formularzy zgłoszeniowych do poszczególnych kategorii:
1) Formularz stanowiący Załącznik nr 1 wypełnia się dla kategorii „Najlepszy Sportowiec Roku”.
2) Formularz stanowiący Załącznik nr 2 wypełnia się dla kategorii „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku”.
3) Formularz stanowiący Załącznik nr 3 wypełnia się dla kategorii „Trener Roku”.
4) Formularz stanowiący Załącznik nr 4 wypełnia się dla kategorii „Sportowa Osobowość Roku”.
5) Formularz stanowiący Załącznik nr 5 wypełnia się dla kategorii „Sportowa Impreza Roku”.
6) Formularz stanowiący Załącznik nr 6 wypełnia się dla kategorii „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku – sportowych gier zespołowych”.

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wymagane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osoby zgłaszanej, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 7 – 10 niniejszego Zarządzenia.
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10


Zgłoszeń kandydatur do wszystkich kategorii mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie, właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 listopada.

Zgłoszenia kandydatów do poszczególnych kategorii wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres siedziby Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „PLEBISCYT”.
Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@um.warszawa.pl, przy czym jednorazowa wielkość przesyłanej wiadomości nie może przekraczać 8mb.

Klauzula informacyjna

© 2018 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności