Obraz
  • Obraz
  • ObrazXX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy


ZGŁOSZENIA do XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku
14.10.-15.11.2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia jubileuszowego, XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz Sportowa Drużyna Klubowa Roku.

Zwycięzcy w 3 kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku, Sportowa Drużyna Klubowa Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku, odbędzie się na początku 2020 roku, podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy.

Zapraszamy do czynnego udziału w Plebiscycie, zgłaszanie swoich kandydatów oraz późniejsze głosowania na wybrane kandydatury – jak zawsze czekać będą wspaniałe nagrody, w tym także zaproszenia na Galę.

Już od 14 października 2019 roku rusza możliwość zgłoszenia kandydatur w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy. Zarządzeniem 1475/2019 z dnia 19 września 2019 roku ogłoszone zostały formularze zgłoszeniowe dla poszczególnych kategorii oraz niezbędne oświadczenia, które należy składać razem formularzami zgłoszeniowymi.

Zgłoszeń w Plebiscycie mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy. (zgodnie z zapisami regulaminu Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, stanowiącego zał. nr 2 do uchwały LXI/1640/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku).

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
Zarządzenie nr 1475/2019 z dnia 19 września 2019 r. określa wzory formularzy zgłoszeniowych do poszczególnych kategorii:
1) Formularz stanowiący Załącznik nr 1 wypełnia się dla kategorii „Najlepszy Sportowiec Roku (w kategorii wiekowej SENIOR)”.
2) Formularz stanowiący Załącznik nr 2 wypełnia się dla kategorii „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku (w kategorii wiekowej SENIOR)”.
3) Formularz stanowiący Załącznik nr 3 wypełnia się dla kategorii „Trener Roku”.
4) Formularz stanowiący Załącznik nr 4 wypełnia się dla kategorii „Sportowa Osobowość Roku”.
5) Formularz stanowiący Załącznik nr 5 wypełnia się dla kategorii „Sportowa Impreza Roku”.
6) Formularz stanowiący Załącznik nr 6 wypełnia się dla kategorii „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku”.

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć ZDJĘCIA oraz wymagane oświadczenia stanowiące odpowiednio Załączniki nr 7 – 12 w/w Zarządzenia.
Załącznik nr 7 oświadczenie osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – konieczne do formularzy nr. 1-4
Załącznik nr 8 oświadczenie trenera zgłaszanego zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – konieczne do formularzy nr. 1-2
Załącznik nr 9 oświadczenie w zakresie licencji na korzystanie ze zdjęcia dot. imprezy – konieczne do formularza nr. 5
Załącznik nr 10 oświadczenie w zakresie licencji na korzystanie ze zdjęcia drużyny – konieczne do formularza nr. 6
Załącznik nr 11 oświadczenie osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – konieczne do formularza nr. 1-4
Załącznik nr 12 oświadczenie w zakresie licencji na korzystanie ze zdjęcia kandydata do Plebiscytu – konieczne do formularza nr. 1-4

Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@um.warszawa.pl , przy czym jednorazowa wielkość przesyłanej wiadomości nie może przekraczać 8mb lub musi być przekazana za pomocą wetransfer.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 listopada.

Zgłoszenia kandydatów do poszczególnych kategorii wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres siedziby Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „PLEBISCYT” (decyduje data wpływu do Biura).

Klauzula informacyjna

© 2019 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności