Obraz
Zgłoszeni do głosowania internetowego
 • Obraz
 • Obraz
 • ObrazXVIII Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy

Link do transmisji z Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy - transmisja rozpoczyna się 02.02.2018 r. o godz. 19:50


Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 2 lutego 2018 r., podczas Uroczystej Gali Mistrzów Sportu Warszawy w hali „Arena Ursynów” przy ul. Pileckiego 122.


Miasto Stołeczne Warszawa zakończyło przygotowania do przeprowadzenia XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku.

Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku zostali wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy, które trwało do 23 stycznia 2018 r. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokonała Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Pani Irena Szewińska.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku odbyło się 2 lutego 2018 r., podczas Uroczystej Gali Mistrzów Sportu Warszawy w Hali Widowiskowo-Sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.

Kapituła Plebiscytu

Na mocy Zarządzenia nr 1566/2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. powołano Kapitułę Plebiscytu, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku.Zdjęcie przedstawia Irenę Szewińską Przewodniczącą Kapituły

Irena Szewińska
Przewodnicząca Kapituły

Zdjęcie przedstawia Dorotę Idzi

Dorota Idzi

Zdjęcie przedstawia Teresę Sukniewicz-Kleiber

Teresa Sukniewicz-Kleiber

Zdjęcie przedstawia Tomasza Majewskiego

Tomasz Majewski

Zdjęcie przedstawia Andrzeja Suprona

Andrzej Supron

Zdjęcie przedstawia Ryszarda Szurkowskiego

Ryszard Szurkowski

Kapituła Plebiscytu wyłania zwycięzców zgodnie z Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXVII/562/2011 w następujących kategoriach:

1. Najlepszy Sportowiec Roku
2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
3. Trener Roku
4. Sportowa Osobowość Roku


Zwycięzcy w kategoriach Najpopularniejszy Sportowiec Roku oraz Sportowa Impreza Roku wyłoniani są w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy.

Podstawy prawne organizacji XVIII edycji Plebiscytu
 1. UCHWAŁA Nr XXVII/562/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej (tekst jednolity) – załącznik nr 2 stanowi Regulamin Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.
 2. ZARZĄDZENIE nr 1691/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku.
 3. ZARZĄDZENIE nr 1675/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Kapituły XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku.
 4. ZARZĄDZENIE nr 1685/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku.
 5. ZARZĄDZENIE nr 193/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zwycięzców XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017 roku.


Harmonogram XVIII edycji Plebiscytu:
 1. 24 października - 15 listopada 2017 r. - ZGŁASZANIE KANDYDATÓW. Zgłoszeń dokonały właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie oraz właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Wzory formularzy i termin rozpoczynający i kończący składanie zgłoszeń określa zarządzenie,
 2. 1 grudnia POSIEDZENIE KAPITUŁY XVIII Plebiscytu,
  grudzień-styczeń - sprzedaż zaproszeń na Galę Mistrzów Sportu Warszawy,
 3. 10 stycznia 2018 r. - KONFERENCJA PRASOWA - ogłoszenie nominowanych w poszczególnych kategoriach plebiscytowych,
 4. 10-23 stycznia 2018 r. - POWSZECHNE GŁOSOWANIE INTERNETOWE w dwóch kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Warszawy oraz Sportowa Impreza Roku na stronie internetowej www.plebiscyt.um.warszawa.pl,
 5. 2 lutego 2018 r. - OGŁOSZENIE WYNIKÓW podczas Uroczystej Gali Mistrzów Sportu Warszawy (Arena Ursynów - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122).

© 2018 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności