Obraz
  • Obraz
  • ObrazXIX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy


Rozstrzygnięcie XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku
Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych Stolicy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku.

Zwycięzcy w 3 kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku, Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy. Wyboru zwycięzców pozostałych kategorii dokona Kapituła Plebiscytu.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku, odbędzie się na początku 2019 roku, podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy w Hali Widowiskowo-Sportowej „ARENA URSYNÓW” przy ul. Pileckiego 122.

Kapituła Plebiscytu wyłania zwycięzców zgodnie z Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXI/1640/2018 w następujących kategoriach:

1. Najlepszy Sportowiec Roku
2. Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
3. Trener Roku
4. Sportowa Osobowość Roku


W powszechnym głosowaniu internautów na łamach serwisów informacyjnych m.st. Warszawy wyłonieni zostaną zwycięzcy w kategoriach:
1. Najpopularniejszy Sportowiec Roku
2. Sportowa Impreza Roku
3. Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku.


Podstawy prawne organizacji Plebiscytu
1. UCHWAŁA nr LXI/1640/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej (tekst jednolity) – załącznik nr 2 stanowi Regulaminem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy.
2. ZARZĄDZENIE nr 1670/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku.
3. ZARZĄDZENIE nr 1699/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania Kapituły XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku.
4. ZARZĄDZENIE nr 1633/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku.


Klauzula informacyjna

© 2019 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności